eBook: Obiecte ascutite (DRM EPUB)
 
電子書格式: DRM EPUB
作者: Gillian Flynn 
書城編號: 22379711


售價: $57.00

購買後立即進貨, 約需 1-4 天

 
 
製造商: Trei
出版日期: 2015/12/09
頁數: 251
ISBN: 9786067195705

商品簡介
De la autoarea bestsellerurilor New York Times: Fata disparuta si Locuri intunecateUn thriller psihologic de senzaE ie." - Chicago Sun TimesDupA o scurtA internare la un spital de psihiatrie, jurnalista de investigaE ii Camille Preaker se confruntA cu o sarcinA dificilA : trebuie sA se ntoarcA n orA E elul unde a copilA rit pentru a investiga moartea a douA fete. Camille n-a mai vorbit de mult cu mama ei nevroticA E i ipohondrA E i cu sora vitregA , pe care aproape cA nici n-o cunoaE te: o puberA atrA gA toare, cu o putere ciudatA asupra localnicilor. InstalatA n fosta ei camerA din vechea casA a familiei, Camille E i dA seama cA se identificA prea mult cu victimele. BntuitA de propriii demoni, trebuie sA dezlege puzzle-ul psihologic al trecutului, dacA vrea sA afle adevA rul E i sA supravieE uiascA rentoarcerii acasA .Mi-am dat seama cA mi-era fricA sA citesc ultimele treizeci de pagini, dar nu mA puteam opri. Apoi, dupA ce luminile s-au stins, povestea mi-a rA mas n cap, ncolA citA E i E uiernd, ca un E arpe ntr-o grotA . Obiecte ascuE ite e un roman provocator, cu un stil tA ios E i observaE ii pA trunzA toare. - Stephen Kingntr-un stil narativ seducA tor, Gillian Flynn construieE te vocea cinicA E i inteligentA a unei jurnaliste de investigaE ii, nsA E i dA mA sura talentului n portretele pe care le face figurilor feminine diabolice, brfitoare E i parvenite ce populeazA orA E elul de la graniE a statului Missouri. O explorare a unor crime ntunecate E i a unor minE i E i mai ntunecate. - Booklist Creierul mi trecea de la o imagine la alta cu mama, E i toate imaginile erau de rA u augur. SoartA . Cuvntul mi se zbA tea iarA E i pe piele. O strA fulgerare cu Joya cea slabA cu pA r vlvoi E i unghii lungi, jupuindu-i mamei pielea. Imagine cu mama, cu pilulele E i poE iunile ei, tA indu-mi pA rul cu foarfeca. Viziune cu Marian, acum doar niE te oase n sicriu, o fundA albA de satin nfA E uratA n jurul unor bucle uscate, ca un buchet de flori veE tede. Mama, avnd grijA de fetiE ele acelea violente. Sau ncercnd sA aibA . PuE in probabil ca Natalie E i Ann sA fi ndurat prea multA dA dA cealA . Adora ura fetiE ele care nu capitulau n faE a mA moE eniei ei att de bizare. i dA duse oare lui Natalie unghiile cu ojA nainte s-o sugrume? Sau dupA ?"
Gillian Flynn 作者作品表

Gone Girl (Paperback)

Perdida / Gone Girl (Hardcover)

Sharp Objects (Paperback)

SHARP OBJECTS TV TIE-IN (Paperback)

Dark Places (Mass Market): A Novel

eBook: Nestala (DRM EPUB)

eBook: Mracna mjesta (DRM EPUB)

Gone Girl & The Grownup (Paperback)

eBook: Eles targyak (DRM EPUB)

eBook: Sotet helyek (DRM EPUB)

Dark Places (Paperback)

eBook: Obiecte ascutite (DRM EPUB)

Grownup (Paperback)

Us Edition - The Grownup 8-Copy Counter Display (paperback)

eBook: Grownup (DRM EPUB)

eBook: Grownup (DRM EPUB)

Exp Edition - The Grownup 8-Copy Counter Display (paperback)

The Grownup: A Story by the Author of Gone Girl (paperback)

The Grownup: A Story by the Author of Gone Girl (hardcover)

The Gillian Flynn Collection: Sharp Objects, Dark Places, Gone Girl (Mixed media product)

還有... [顯示所有作品]

* 以上資料僅供參考之用, 香港書城並不保證以上資料的準確性及完整性。
* 如送貨地址在香港以外, 當書籍/產品入口時, 顧客須自行繳付入口關稅和其他入口銷售稅項。

 

 

 

  我的賬戶 |  購物車 |  出版社 |  團購優惠
加入供應商 |  廣告刊登 |  公司簡介 |  條款及細則
 
  香港書城 版權所有 私隱政策聲明
 
  顯示模式: 電腦版 (改為: 手機版)