eBook: Cudno je u mojoj glavi (DRM EPUB)
 
電子書格式: DRM EPUB
作者: Orhan Pamuk 
製造商: Distributed By PublishDrive
分類: Modern & contemporary fiction (post c 1945)  
出版日期: 2017/10/25
頁數: 544
ISBN-10: 9532861947
ISBN-13: 9789532861945
書城編號: 22478855
 


售價: $153.00

* 購買後立即進貨, 約需 1-4 天 *


 
商品簡介
 
DOBITNIK NOBELOVE NAGRADE ZA KNJIZEVNOST"Pamuk je najveA i A ivuA i pisac." -Le PointIma genijalnosti u ludilu Orhana Pamuka." -Umberto EcoNovi naslov nobelovca i autora bestsellera Zovem se Crvena, pozamaA an, panoramski roman - prvi nakon Muzeja nevinosti - pripovijeda nezaboravnu priA u o istanbulskom uliA nom prodavaA u i ljubavi njegova A ivota.JoA od djetinjstva provedena u siromaA nom selu u srediA njoj Anatoliji, Mevlut KarataA maA tao je o tome kakav A e A ivot A ivjeti. Ne dobivajuA i od A kole onoliko koliko se nadao, u dobi od dvanaest godina stiA e u Istanbul - "srediA te svijeta" - i odmah se oduA evljava kako starim Istanbulom u nestajanju, tako i novim, u izgradnji. Mevlut nastavlja oA ev posao uliA nog prodavaA a boze, nadajuA i se da A e postati bogat baA poput drugih seljana koji su iz opustoA enih brda doselili u metropolu.No, sreA a kao da nikada nije na Mevlutovoj strani. Dok gleda kako se njegovi roA aci kuA e i zgrA u bogatstvo, on provodi tri godine piA uA i ljubavna pisma djevojci koju je jednom vidio na nekoj svadbi da bi na koncu, greA kom, pobjegao s njezinom sestrom. I iako mu polazi za rukom cijeniti svoju A enu i obitelj koju su zasnovali, u srednjoj dobi zaglavljuje u niz besmislenih poslova. OsjeA aj da mu neA to nedostaje ponekad ga usmjerava u politiku, a povremeno i na uA enja karizmatiA nog vjerskog vodiA a.Svake veA eri, bez iznimke, Mevlut nastavlja lutati ulicama Istanbula prodajuA i bozu i razmiA ljajuA i o A udnovatom osjeA aju u svojoj glavi, senzaciji zbog koje se osjeA a drugaA ijim od drugih, sve dok se sudbina ne pobrine da mu joA jednom objasni A to je ono za A im je oduvijek A udio.IspriA an iz razliA itih perspektiva, iz usta cijelog niza upeA atljivih likova, A udno je u mojoj glavi moderan je ep o starenju u velikom gradu, briljantna freska A ivota doA ljaka koji su u proteklih pedeset godina promijenili lice Istanbula. OA aravajuA a je to priA a o ljudskoj A eA nji i zasigurno jedno od Pamukovih najboljih postignuA a.S turskoga preveo Ivan IvanoviA Orhan Pamuk dobitnik je Nobelove nagrade za knjiA evnost 2006. Njegov roman Zovem se Crvena osvojio je knjiA evnu nagradu IMPAC Dublin 2003. Djela su mu prevedena na viA e od A ezdeset jezika.

Orhan Pamuk 作者作品表

eBook: Center (DRM EPUB)
Innocence of Memories (Hardcover)
eBook: Innocence of Memories (DRM EPUB)
Orhan Pamuk: Balkon
Red-Haired Woman (Paperback)
eBook: Cevdet Bey ve ogullari (DRM EPUB)
eBook: Kara kitap (DRM EPUB)
eBook: Cudno je u mojoj glavi (DRM EPUB)
Istanbul (Hardcover)
Red-Haired Woman (Hardcover)
eBook: Red-Haired Woman (DRM EPUB)
eBook: Red-Haired Woman (DRM EPUB)
eBook: Femeia cu Parul Rosu (DRM EPUB)
eBook: Zapada (DRM EPUB)
eBook: Oteki Renkler (DRM EPUB)
eBook: KA rmA zA SaclA KadA n (DRM EPUB)
eBook: O ciudatenie a mintii mele (DRM EPUB)
Strangeness in My Mind (Paperback)
eBook: BEYAZ KALE (DRM EPUB)
Naive and the Sentimental Novelist (Paperback)

還有... [顯示所有作品]

* 以上資料僅供參考之用, 香港書城並不保證以上資料的準確性及完整性。
* 如送貨地址在香港以外, 當書籍/產品入口時, 顧客須自行繳付入口關稅和其他入口銷售稅項。

 

 

 

  我的賬戶 |  購物車 |  出版社 |  團購優惠
加入供應商 |  廣告刊登 |  公司簡介

香港書城 版權所有 私隱政策聲明

顯示模式: 電腦版 (改為: 手機版)